مـشـــــکات
محـــفل نــــور و رحـــمــت - قـــــــرآن و عــــتـرت
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 خرداد 1393 توسط گـدای کـوی عتـرت | نظــــر بدهید ()


ج : گواهی قراین و شواهد


آیا قراین و شواهدى بر صدق ادعاى نبوت حضرت محمد(ص)  وجود دارد؟

در ادامه مطلب بخـــوانید...

امروز در علوم مختلف از طریق جمع آورى قراین براى پى بردن به حقایق بهره بسیارى مى گیرند. در كشف جرایم، در شناخت انواع بیمارى ها، در پى بردن به چگونگى شخصیت بزرگان پیشین در طول تاریخ، در كشف مسائلى مربوط به جهان خلقت، زمین و آسمان، گیاهان و حیوانات از این روش استفاده مى كنند.
قرآن كریم به دلیل جمع آورى قراین توجه خاصى دارد. قراینى، كه درباره حضرت محمد(ص)  قابل مطالعه است عبارتند از: محیط دعوت او و شرایط حاكم بر آن، خصوصیات اخلاقى و رفتارى پیامبر پیش از بعثت، زمان دعوت از نظر وضع عمومى جهان به خصوص منطقه ظهور پیامبر، محتوا و اصول دعوت، وسایل استفاده شده براى پیشرفت مقاصد، شیوه برخورد با خواسته هاى انحرافى محیط، چگونگى موضع گیرى در برابر خرافات، چگونگى افرادى كه به او ایمان آوردند، میزان اعتقاد پیامبر به اهدافى كه مردم را به سوى آن فرا مى خواند، سرعت پیشرفت دعوت او و میزان تأثیر احكام اسلامى در جامعه و ... .
بررسى همه این قراین به درازا مى كشد، به برخى از آنها اشاره مى كنیم.
عرب پیش از اسلام در انحطاط اخلاقى به سر مى برد، در عصر جاهلى مى زیست، در گمراهى آشكار بود و دختران خود را زنده به گور مى كرد. خرافات و موهومات بر آنان حاكم بود; به گونه اى كه براى خداوند سبحان دخترانى قرار مى دادند و فرشتگان را دختر خدا مى پنداشتند، جنگ و خون ریزى در تمام دوره سال ـ به جز ماه هاى حرام ـ در میانشان ادامه داشت.
برترى جویى و فزون طلبى آنان را به جایى كشانده بود كه به شمارش گورهاى قبیله ها روى آورده بودند.
حال باید اندیشید كه یك انسان معمولى هر اندازه از نظر نیروى اراده و فكر قوى باشد، اگر در چنین محیطى زندگى كند، چگونه خواهد بود، به ویژه اگر درس نخوانده باشد. آیا كسى كه پرورش یافته محیط جهل و فساد است ممكن است بنیان گذار علم و فضایل اخلاقى گردد.
حضرت امیرمؤمنان، على(ع)  در ترسیم عصر جاهلى مى فرماید: خداوند پیامبر اسلام را زمانى فرستاد كه مدت ها از بعثت پیامبران پیشین گذشته بود و امت ها در خواب عمیقى فرو رفته بودند. فتنه و فساد جهان را فرا گرفته بود و كارهاى خلاف در میان مردم منتشر بود. آتش جنگ زبانه مى كشید و دنیا بى فروغ و پر از مكر و فریب گشته بود; این در حالى بود كه برگ هاى درخت زندگى به زردى گراییده و به ثمره زندگى امیدى نبود; آب حیات زندگى انسانى به زمین فرو رفته و آثار هدایت فرسوده شده، پرچم هاى هلاكت و بدبختى آشكار گردیده و دنیا با قیافه زشت و كریه به اهلش مى نگریست و با چهره عبوس با طالبانش روبه رو بود، میوه درختش فتنه و طعامش مردار بود، در درون وحشت و اضطراب و در برون شمشیر حكومت مى كرد.
آوردن قرآن كریم در چنین محیطى تنها از طریق وحى الهى امكان پذیر است.
سوابق زندگانى چهل ساله حضرت محمد(ص)  نشان از صدق ادعاى نبوت اوست. در تمام تواریخ مسئله پاكى و امانت پیامبر یك مسئله پذیرفته شده همگان ذكر شده است. لقب «امین» به آن حضرت پیش از بعثت گواه این سخن است. حتى در دوره بعثت و سیزده سال مكه كسانى كه پیامبرى او را قبول نداشتند، نزد او امانت مى گذاشتند. حسن خلق، گذشت و جوان مردى او زبان زد عام و خاص بود. شخصیتى با این ویژگى هاى والاى اخلاقى، حتماً در ادعاى نبوت صادق است.
بررسى محتواى دعوت حضرت محمد(ص)  نیز از نشانه هاى درستى و راستى ادعاى اوست. برخى از اصول كلى دعوت او عبارتند از: مسئله توحید و مبارزه با هرگونه شرك، اتحاد و برادرى، نفى نژاد پرستى، عدالت اجتماعى، حمایت از مظلومان، انفاق، احترام به حقوق زن، هم زیستى مسالمت آمیز با پیروان دیگر ادیان، اهمیت دادن به علم و دانش، رعایت ساده زیستى، رعایت ادب، خضوع در برابر حق، اخلاص در نیت، حمایت بى سرپرستان و یتیمان، مشورت در كارها، مبارزه با خرافات، احترام به قانون، دعوت به تقوا و ... ، این اصول دعوت تنها از طریق وحى الهى امكان ارائه دارد. بنابراین، بررسى قراین و شواهد ما را به صدق ادعاى نبوت رهنمون مى شود.

منبع : http://www.maarefquran.comطبقه بندی: حضرت محمــّــد (ص) ، پیـامبـر نـــور و رحمـــت، 
برچسب ها: راه هاى اثبات نبوت حضرت محمّد (صلّی الله علیه و آله و سلّم)،
این قالب توسط بلاگ اسکین طراحی و توسط شیعه تولز ویرایش شده است برای دریافت کد کلیک کنید
بلاگ اسکین                                   شیعه تولــز